26 kwietnia 2007

Bydgoszcz dnia 26 kwietnia 2007r.

Komunikat dla mediów
O spotkaniu OZZL z Ministrem Zdrowia

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że w dniu 27 kwietnia 2007 roku o godz. 12 rozpocznie się spotkanie Ministra Zdrowia z przedstawicielami OZZL. Formalnie spotkanie to jest odpowiedzią Premiera na list ZK OZZL kierowany do niego w dniu 02 kwietnia 2007 z prośbą o spotkanie z nim. Tematem spotkania mają być propozycje rozwiązań systemowych dotyczących ochrony zdrowia, zgłaszane przez OZZL.

Zarząd Krajowy OZZL wyraża obawę, że spotkanie może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, a to z powodu ograniczonych kompetencji Ministra Zdrowia. Skuteczna reforma ochrony zdrowia wymaga bowiem decyzji na szczeblu Rady Ministrów i osobiście Prezesa Rady Ministrów, gdyż musi dotyczyć tak fundamentalnych kwestii jak wielkość nakładów na opiekę zdrowotną ze środków publicznych i zakres współpłacenia przez pacjentów za niektóre świadczenia. Wszystkie inne kwestie (np.„zawartość” koszyka świadczeń gwarantowanych, status prawny szpitali, zasięg prywatyzacji zakładów opieki zdrowotnej, sposób ustalania stawek za świadczenia, uwzględniający wynagrodzenie dla personelu medycznego, sposób kontraktowania świadczeń, likwidacja limitowania świadczeń, opodatkowanie podatkiem VAT usług zdrowotnych itp) mają charakter wtórny i bez ustalenia fundamentalnych spraw, trudno o nich dyskutować w sposób merytoryczny.

Zarząd Krajowy OZZL, przyjmując propozycję spotkania z Ministrem Zdrowia będzie nadal zabiegał o spotkanie z Premierem.

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie