22 kwietnia 2007

Powołanie Prezydium Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy OZZL

Uchwała nr 1
Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy OZZL
z dnia 20 kwietnia 2007r
w sprawie powołania Prezydium KKSL OZZL

§ 1
Krajowy Komitet Strajkowy Lekarzy OZZL powołuje spośród siebie Prezydium KKSL OZZL.
§ 2
Zadaniem Prezydium jest:
1. bieżąca koordynacja akcji strajkowej OZZL w całym Kraju – w czasie gdy nie obraduje KKSL OZZL,
2. powołanie zespołu negocjacyjnego, reprezentującego strajkujących lekarzy z OZZL do ewentualnych rozmów z Rządem RP w sprawach związanych z przedmiotem strajku.

§ 3

W skład Prezydium KKSL OZZL wchodzą:
1. Przewodniczący wszystkich Zarządów Regionów OZZL, ( 16 osób)
2. Tomasz Underman – wiceprzewodniczący ZK OZZL, (Region Śląski )
3. Piotr Watoła – członek Prezydium ZK OZZL, ( Region Małopolski)
4. Marek Białko – członek ZK OZZL, (Region Pomorski)
5. Jerzy Zadrożny – członek ZK OZZL, ( Region Pomorski)
6. Maciej Jędrzejowski – członek ZK OZZL (Region Mazowiecki),
7. Wojciech Sulka ( Region Dolnośląski)
8. Krzysztof Bukiel – Przewodniczący ZK OZZL,

KKSLOZZL