22 kwietnia 2007

 Powołanie Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy OZZL

Uchwała nr 1
Zarządu Krajowego OZZL
z dnia 20 kwietnia 2007r.
w sprawie powołania Krajowego Komitetu Strajkowego

§ 1
Zarząd Krajowy OZZL powołuje Krajowy Komitet Strajkowy Lekarzy OZZL (KKSL OZZL), zwany dalej Komitetem.

§ 2
Zadaniem Komitetu jest:
1. koordynacja akcji strajkowej OZZL w całym Kraju,
2. wymiana informacji i doświadczeń dotyczących protestu i strajku,
3. stworzenie jednej reprezentacji strajkujących lekarzy z OZZL do ewentualnych rozmów z Rządem RP w sprawach związanych z przedmiotem strajku.
§ 3
1. W skład Komitetu wchodzą:

 1. 1. członkowie Zarządu Krajowego OZZL
  2. po jednym przedstawicielu każdej organizacji terenowej OZZL, prowadzącej spór zbiorowy z pracodawcą (dyrekcją ZOZ-u).

  2. Członka Komitetu, wymienionego w ust.1 pkt 2 zgłasza przewodniczący zarządu organizacji terenowej OZZL , która jest w sporze zbiorowym.

  3. Kilka organizacji terenowych może reprezentować ten sam, wspólny przedstawiciel, którego wskazują wspólnie przewodniczący określonych organizacji.

  Zarząd Krajowy OZZL

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie