22 kwietnia 2007

 Powołanie Krajowego Komitetu Strajkowego Lekarzy OZZL

Uchwała nr 1
Zarządu Krajowego OZZL
z dnia 20 kwietnia 2007r.
w sprawie powołania Krajowego Komitetu Strajkowego

§ 1
Zarząd Krajowy OZZL powołuje Krajowy Komitet Strajkowy Lekarzy OZZL (KKSL OZZL), zwany dalej Komitetem.

§ 2
Zadaniem Komitetu jest:
1. koordynacja akcji strajkowej OZZL w całym Kraju,
2. wymiana informacji i doświadczeń dotyczących protestu i strajku,
3. stworzenie jednej reprezentacji strajkujących lekarzy z OZZL do ewentualnych rozmów z Rządem RP w sprawach związanych z przedmiotem strajku.
§ 3
1. W skład Komitetu wchodzą:

 1. 1. członkowie Zarządu Krajowego OZZL
  2. po jednym przedstawicielu każdej organizacji terenowej OZZL, prowadzącej spór zbiorowy z pracodawcą (dyrekcją ZOZ-u).

  2. Członka Komitetu, wymienionego w ust.1 pkt 2 zgłasza przewodniczący zarządu organizacji terenowej OZZL , która jest w sporze zbiorowym.

  3. Kilka organizacji terenowych może reprezentować ten sam, wspólny przedstawiciel, którego wskazują wspólnie przewodniczący określonych organizacji.

  Zarząd Krajowy OZZL

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie