6 kwietnia 2007

Referendum strajkowe – tylko wśród lekarzy

Jak poinformował przewodniczący Zarządu Regionu Łódzkiego, Sąd Rejonowy w Łodzi stwierdził, że OZZL, organizując strajki lekarzy w roku 2006, w oparciu o referendum strajkowe przeprowadzone wyłącznie przez lekarzy, działał zgodnie z prawem, a strajki były legalne. Więcej informacji przekażemy po uzyskaniu uzasadnienia wyroku.

Jak nam wiadomo, jest to pierwszy wyrok sądowy w tej sprawie i jedyny w historii dotyczący tego problemu. Jest to najbardziej wiarygodne potwierdzenie słuszności opinii prawnych dotyczących przeprowadzania referendum strajkowego, z jakich korzystał OZZL.

Wobec tego wyroku nie powinno być już jakichkolwiek wątpliwości, że – jeżeli spór zbiorowy prowadzi OZZL i przedmiotem sporu są wynagrodzenia dotyczące wyłącznie lekarzy oraz strajk ma być przeprowadzany wyłącznie wśród lekarzy, to  i referendum strajkowe należy przeprowadzić wyłącznie wśród lekarzy. 

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

 

czytaj także:  http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34317,4044850.html