2 kwietnia 2007

ZK OZZL otrzymuje informacje o uchwałach podjętych przez kolejne Okręgowe Zjazdy Lekarzy, wyrażające poparcie dla postulatów i dla planowanej akcji protesetacyjnej OZZL. Jak dotąd wiemy o takich uchwałach podjętych przez Okręgowe Zjazdy w: Szczecinie, Białymstoku, Lublinie, Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu. Olsztynie, Bielsku Białej, Opolu. Prosimy o zgłaszanie kolejnych. Wiemy, że uchwały takie nie zostały podjęte przez zjazdy w Warszawie (brak kworum stwierdzone na wniosek delegata, zgłoszony przed głosowaniem uchwały) i we Wrocławiu (nikt nie zgłosił propozycji takiej uchwały).

Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku w swoim Stanowisku z dnia 18 stycznia 2007 roku stwierdziła m. innymi: "W przypadku niepodjęcia negocjacji przez stronę rządową decyzję o strajku należy uznać za uzasadnioną"