26 marca 2007

Bydgoszcz dnia 26 marca 2007 r.

Komunikat
ZK OZZL o przygotowaniach do ew. ogólnopolskiego strajku lekarzy w roku 2007

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że do sporów zbiorowych z pracodawcą przystąpiły, do dnia 23 marca 2007r, organizacje terenowe OZZL w 280 SPZOZ-ach (23 lutego liczba ta wynosiła 260). Większość z nich stanowią szpitale, część – zespoły szpitali lub szpitali i przychodni, część – same przychodnie.

Na dzień 20 kwietnia 2007 roku planowane jest spotkanie przedstawicieli wszystkich organizacji terenowych OZZL, które przystąpiły do sporów zbiorowych. W czasie spotkania zostaną podjęte ostateczne decyzje o:
· przystąpieniu do strajku,
· terminie strajku,
· formie strajku,
· powołaniu Krajowego Komitetu Strajkowego OZZL.

ZK OZZL po raz kolejny wzywa rządzących do podjęcia merytorycznych rozmów ze Związkiem o takich zmianach w zasadach funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, które doprowadzą do rezygnacji z wyzysku personelu medycznego, jako podstawy ustrojowej polskiej służby zdrowia.

Zasadniczymi elementami tych zmian powinno być zbilansowanie nakładów na ochronę zdrowia z wydatkami oraz wprowadzenie mechanizmów rynkowych, które umożliwiłyby jak najbardziej efektywne wykorzystanie pieniędzy przeznaczonych na lecznictwo.

Kolejny komunikat zostanie ogłoszony w dniu 20 kwietnia 2007r.

Zarząd Krajowy OZZL

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie