26 marca 2007

Bydgoszcz dnia 26 marca 2007 r.

Komunikat
ZK OZZL o przygotowaniach do ew. ogólnopolskiego strajku lekarzy w roku 2007

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że do sporów zbiorowych z pracodawcą przystąpiły, do dnia 23 marca 2007r, organizacje terenowe OZZL w 280 SPZOZ-ach (23 lutego liczba ta wynosiła 260). Większość z nich stanowią szpitale, część – zespoły szpitali lub szpitali i przychodni, część – same przychodnie.

Na dzień 20 kwietnia 2007 roku planowane jest spotkanie przedstawicieli wszystkich organizacji terenowych OZZL, które przystąpiły do sporów zbiorowych. W czasie spotkania zostaną podjęte ostateczne decyzje o:
· przystąpieniu do strajku,
· terminie strajku,
· formie strajku,
· powołaniu Krajowego Komitetu Strajkowego OZZL.

ZK OZZL po raz kolejny wzywa rządzących do podjęcia merytorycznych rozmów ze Związkiem o takich zmianach w zasadach funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, które doprowadzą do rezygnacji z wyzysku personelu medycznego, jako podstawy ustrojowej polskiej służby zdrowia.

Zasadniczymi elementami tych zmian powinno być zbilansowanie nakładów na ochronę zdrowia z wydatkami oraz wprowadzenie mechanizmów rynkowych, które umożliwiłyby jak najbardziej efektywne wykorzystanie pieniędzy przeznaczonych na lecznictwo.

Kolejny komunikat zostanie ogłoszony w dniu 20 kwietnia 2007r.

Zarząd Krajowy OZZL

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie