19 marca 2007

Przypominamy parę uchwał VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy ( izb lekarskich) ze stycznia 2006 roku.

 

UCHWAŁA Nr 12
VIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

z dnia 6 stycznia 2006 r.

w sprawie akcji protestacyjnej

VIII Krajowy Zjazd Lekarski zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do podjęcia działań – nie wyłączając możliwości ogólnopolskiej akcji protestacyjnej – w celu poprawy warunków pracy i płacy lekarzy i lekarzy dentystów.

Jednocześnie KZL zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do podjęcia starań o wspólne działania z innymi samorządami i związkami zawodów medycznych dla zagwarantowania ich słusznych oczekiwań w zakresie wzrostu wynagrodzeń.

Przewodniczący:
Andrzej Sawoni /-/

UCHWAŁA Nr 14
VIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

z dnia 7 stycznia 2006 r.

w sprawie uregulowania minimalnej płacy dla lekarzy i lekarzy dentystów

1. VIII Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do podjęcia radykalnych działań w celu wprowadzenia płacy minimalnej dla lekarzy i lekarzy dentystów wynoszącej odpowiednio:
– dla lekarza bez specjalizacji – dwukrotność średniego krajowego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS
oraz
– dla lekarzy ze specjalizacją – trzykrotność średniego krajowego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS.
2. VIII Krajowy Zjazd Lekarzy nakłada termin realizacji uchwały do końca marca 2006 roku.

Przewodniczący:
Andrzej Sawoni /-/

UCHWAŁA Nr 16
VIII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

z dnia 7 stycznia 2006 r.

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy

VIII Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje nowo wybraną Naczelną Radę Lekarską do zwołania, nie później niż w połowie kadencji, Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy w celu omówienia realizacji kluczowych uchwał podjętych na VIII Krajowym Zjeździe Lekarskim oraz podsumowania bieżącej sytuacji środowiska lekarskiego.

Przewodniczący:
Andrzej Sawoni /-/

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie