12 marca 2007

Parę danych statystycznych dotyczących służby zdrowia w Polsce – ZASOBY

 

Liczba lekarzy w Polsce w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest prawie najmniejsza w Europie – wynosi 2,3
W innych krajach np.
Czechy – 3,5
Francja 3,3
Niemcy 3,3
Węgry 3,2
Hiszpania 2,9
Szwecja 3,0
Wlk. Bryt. 2,1

Ale w Wielkiej Brytanii część obowiązków lekarzy przejęły pielęgniarki. Ilość pielęgniarek w tym kraju w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosi 9,2 a w Polsce – 4,8.

Źródło: Opracowanie CSIOZ na podstawie OECD Health Data 2004

Wydatki w roku 2005 z NFZ na POZ wynosiły 3 619 milionów złotych, na ambulatoryjną specjalistykę – 2 341 milionów złotych. W tym roku udzielono – 261 milionów porad. Na sfinansowanie jednej porady przeznaczono zatem średnio: 23 złote, a kwota ta obejmowała nie tylko poradę lekarza, ale także pracę pielęgniarek, utrzymanie gabinetów lub przychodni, badania dodatkowe, transport medyczny, jeśli było trzeba.

Źródło – opracowanie GUS

Ok. 25 groszy dziennie wydaje NFZ na Podstawową Opiekę Zdrowotną na jednego obywatela. To jest cena jednego papierosa.
Ok. 3 złote 20 groszy dziennie wydaje się ze środków publicznych w Polsce na jednego obywatela na całą ochronę zdrowia. To jest cena butelki napoju gazowanego.
Ponad 900 złotych dziennie przeznacza się ze środków publicznych w Polsce na świadczenia na rzecz jednego posła.

Źródło – ustawa budżetowa na rok 2007 i plan finansowy NFZ na rok 2007 i informacja z Kancelarii Sejmu RP.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – zatrudnionych jest ok. 500 osób. Kancelaria dostaje na swoją działalność 85 milionów złotych. Szpital, który zatrudnia taką ilość osób, może liczyć na kontrakt z NFZ w kwocie ok. 20 milionów, a oprócz wydatków na płace musi także zapewnić leczenie, wikt i opierunek dla ok. 12 tysięcy hospitalizowanych.

W Ministerstwie Zdrowia zatrudnionych jest ok. 400 osób, koszty funkcjonowania ministerstwa ( w roku 2005) wyniosły rocznie – 34 miliony złotych.
Szpital, który zatrudnia ok. 400 osób może liczyć na kontrakt z NFZ w kwocie ok. 16 milionów, a oprócz wydatków na płace musi także zapewnić leczenie, wikt i opierunek dla 10 tysięcy hospitalizowanych.

Źródło – informacje własne oraz z Kancelarii Rady Ministrów i Ministerstwo Zdrowia

Wydatki całkowite na ochronę zdrowia per capita w 2001 r. w wybranych krajach Europy (w USD PPP)

1. Polska – 629
2. Słowacja – 682
3. Węgry – 911
4. Czechy – 1106
5. Grecja – 21511
6. Hiszpania – 1600
7. Portugalia – 1613
8. Finlandia – 1814
9. Irlandia – 1935
10. Wielka Brytania – 1992
11. Austria – 2191
12. Włochy – 2212
13. Szwecja – 2270
14. Belgia – 2490
15. Dania – 2503
16. Francja – 253
17. Holandia – 2626
18. Islandia – 2643
19. Niemcy – 2808
20. Norwegia – 3012
21. Szwajcaria – 3248

Źródło: Raport Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga.: Ministerstwo Zdrowia;
Warszawa 2004.

Publiczne wydatki na ochronę zdrowia per capita w 2001 r. (w USD PPP)

1. Polska – 452
2. Słowacja – 609
3. Węgry – 684
4. Grecja – 846
5. Czechy – 1010
6. Portugalia – 1113
7. Hiszpania – 1143
8. Finlandia – 1392
9. Irlandia – 1470
10. Austria – 1489
11. Wielka Brytania – 1637
12. Holandia – 1663
13. Włochy – 1666
14. Szwajcaria – 1758
15. Belgia – 1784
16. Szwecja – 1935
17. Francja – 1947
18. Dania – 2063
19. Niemcy – 2104
20. Islandia – 2192
21. Norwegia – 2573

Wniosek: Wydatki publiczne per capita są w Polsce najniższe w porównaniu z innymi
krajami Europy. Były one około 8 razy mniejsze w stosunku do odpowiednich wydatków
w Niemczech oraz około 3 razy mniejsze w odniesieniu do Czech ( w roku 2001)

Źródło: Raport Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga.: Ministerstwo Zdrowia;
Warszawa 2004.

Każdego roku ponad 130.000 obywateli w Polsce zachorowuje i ponad 85.000 umiera z powodu chorób nowotworowych. W krajach, w których przeznacza się odpowiednie środki na diagnozowanie i leczenie – można uratować połowę pacjentów. W Polsce zaś obecnie zaledwie jedną trzecią.

Wniosek: ok. 20 tysięcy Polaków rocznie można by wyleczyć z choroby nowotworowej gdyby przeznaczyć odpowiednie środki na diagnozowania i leczenie chorych na nowotwory

Źródło – list Prezesa Polskiej Unii Onkologii do posłów, wniosek własny

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie