26 lutego 2007

 Bydgoszcz dnia 23 lutego 2007 r.

Komunikat
ZK OZZL o przygotowaniach do ew. ogólnopolskiego strajku lekarzy w roku 2007

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że – zgodnie z przyjętym harmonogramem – do sporów zbiorowych z pracodawcą przystąpiły, do dnia 23 lutego 2007r, organizacje terenowe OZZL w 260 SPZOZ-ach (30 stycznia liczba ta wynosiła 213). Większość z nich stanowią szpitale, część zespoły szpitali lub szpitali i przychodni, część – same przychodnie.

Na uwagę zasługuje zwłaszcza dynamicznie rosnąca ilość szpitali warszawskich, które przystąpiły do sporów. Jest ich już 13.

ZK OZZL po raz kolejny przypomina, że celem podjętych przez związek działań nie jest strajk sam w sobie, ale skłonienie władz RP do podjęcia rzeczywistych działań naprawczych systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Wiele ostatnich, głośnych wydarzeń związanych ze służbą zdrowia dowodzi, że działania takie są koniecznością.

Kolejny komunikat zostanie ogłoszony w dniu 23 marca 2007r.

Zarząd Krajowy OZZL