12 lutego 2007

Proponujmy akcję uświadamiania posłów o powadze sytuacji w ochronie zdrowia i o naszym programie naprawy. Należy powysyłać do wszystkich posłów listy mailowe z wyrazami zaniepokojenia aktualną sytuacją w służbie zdrowia, a zwłaszcza zajmowaniem przez komorników kont szpitali. Trzeba też koniecznie im uświadomić, że jest wyjście z sytuacji. Jest nim program Racjonalnego Systemu Opieki Zdrowotnej opracowany przez OZZL i 20 innych, ważnych organizacji ze służby zdrowia i spoza niej. Niewprowadzenie postulowanych zmian spowoduje ogólnopolski strajk lekarzy. 

List można wysyłać na oficjalne konta mailowe poslów (link: http://www.sejm.gov.pl/poslowie/posel5/001.htm) klikając na obrazek kopert w prawym dolnym rogu (oczywiście trzeba otwierać strony kolejnych posłów zgodnie ze strzałkami). Treść listów powinna być zindywidualizowana i wyrażać opinie każdego z nas jako potencjalnego wyborcy.  Kropla drąży skałę…