2 lutego 2007

Jeśli pracujesz więcej niż 8 godzin dziennie, to – według prawa – pracujesz 8 godzin dziennie – stwierdził Sąd Najwyższy.

Fragment z uzasadnienia do uchwały, która stwierdza, że (m. innymi) lekarz, który dyżuruje nie ma prawa do wzrostu wynagrodzenia za dyżury z tytułu tzw. ustawy 203, nawet jeżeli jego praca łącznie z dyżurami przekracza wymiarem pełny wymiar czasu pracy w przeliczeniu na który przyznano 203 złotych podwyżki.

UCHWAŁA

Składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego

Z 20 lipca 2006r.

Sąd Najwyższy w składzie:

Prezes SN Walerian Sanetra (przewodniczący)

SSN Beata Gudowska

SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca, uzasadnienie)

SSN Jerzy Kwaśniewski

SSN Roman Kuczyński ( sprawozdawca)

SSN Herbert Szurgacz

SSN Małgorzata Wrębiakowska- Marzec

Fragment akapitu 11 uzasadnienia:

 

?Pojęcie pełnego wymiaru czasu pracy odnosi się do normalnych godzin pracy. W konsekwencji pracownik wykonujący pracę w godzinach nadliczbowych jest nadal zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, a nie w wymiarze większym” 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie