30 stycznia 2007

Komunikat ZK OZZL

o przygotowaniach do ewentualnego ogólnopolskiego strajku lekarzy w roku 2007.


Na podstawie danych, uzyskanych z poszczególnych organizacji regionalnych (wojewódzkich) OZZL na dzień 26 stycznia 2007 r, Zarząd Krajowy OZZL informuje, że spory zbiorowe zostały wszczęte, jak dotąd, w 213 placówkach, w 14 województwach.

W 5 województwach do sporów przystąpiło niemal 100 % szpitali.
Wśród szpitali, które przystąpiły do sporów jest m. innymi 8 szpitali warszawskich, 4 krakowskie, dwa największe szpitale w Polsce, 42 szpitale tzw. wojewódzkie (nazwy pozostały z poprzedniego podziału terytorialnego kraju na 49 województw).

ZK OZZL po raz kolejny przypomina, że celem podjętych przez związek działań, nie jest doprowadzenie do strajku, lecz skłonienie władz RP do podjęcia rzeczywistych działań naprawczych systemu opieki zdrowotnej w Polsce, uwzględniających rezygnację z wyzysku personelu medycznego jako zasady ustrojowej polskiej służby zdrowia.

Kolejny komunikat zostanie opublikowany w dniu 23 lutego 2007 r.

Zarząd Krajowy OZZL , 30 stycznia 2007 r.