23 stycznia 2007
Bydgoszcz dnia 24 stycznia 2007 r.

Stanowisko
ZK OZZL wobec propozycji ?dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych?, przedstawionej przez Ministerstwo Zdrowia

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zawsze popierał i nadal popiera ideę wprowadzenia w Polsce dodatkowych, dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych. Jednak przedstawiona w ostatnich dniach przez Ministerstwo Zdrowia koncepcja nie realizuje tej idei.

Celem dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego powinno być ubezpieczenie od kosztów świadczeń zdrowotnych, płaconych bezpośrednio przez pacjenta za świadczenia nie objęte refundacją ze środków publicznych ? w części lub w całości, czyli za świadczenia które nie znalazły się w koszyku świadczeń gwarantowanych lub znalazły się tam, ale pod warunkiem częściowego współpłacenia.

Wprowadzenie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego jest zatem działaniem wtórnym do określenia koszyka świadczeń gwarantowanych, a przynajmniej do określenia co znajdzie się poza koszykiem w całości lub w części ( czyli tzw. koszyka negatywnego). Trzeba przy tym pamiętać, że zawartość koszyka powinna być dopasowana do ilości środków publicznych przeznaczonych na świadczenia zdrowotne. Jest to potrzebne, aby świadczenia w koszyku były dostępne faktycznie, a nie potencjalnie, jak to ma miejsce obecnie.

Odpowiedzialne tworzenie koszyka świadczeń gwarantowanych musi zatem oznaczać określenie zakresu współpłacenia za świadczenia przez pacjentów (bo środków publicznych nie starczy na wszystko, co potrzebne) i nie może to być współpłacenie dowolne, ale takie, które uzupełni brakujące środki publiczne. Tylko wtedy pacjent będzie miał pewność, że w razie potrzeby otrzyma odpowiednie leczenie ? bez kolejek, szarej strefy lub korupcji. Tylko wtedy współpłacenie będzie miało sens i będzie społecznie akceptowane, o czym przekonują wyniki badań opinii społecznej przeprowadzone na zlecenie OZZL przez PBS Sopot ( 2005r) i Pentor (2004r), dostępne na stronach: http://www.lekarzpolski.pl/archiwum/akt/PBS.pdf , http://www.lekarzpolski.pl/archiwum/akt/Pentor_wyniki.doc. Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, chroniące od takiego właśnie współpłacenia jest popierane i oczekiwane przez OZZL.

Propozycja zgłoszona przez Ministerstwo Zdrowia nie spełnia powyższych warunków. Korzyści, jakie dałyby proponowane ubezpieczenia są zbyt małe i niepewne aby mogły skłonić liczącą się ilość osób do skorzystania z nich. Jedynym korzystnym elementem przedstawionej propozycji jest potwierdzenie (w sposób pośredni), że obecne nakłady ze środków publicznych na opiekę zdrowotną są zbyt małe aby zapewnić obywatelom bezpieczeństwo zdrowotne i zrezygnować z wyzysku ekonomicznego personelu medycznego.

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Otrzymują:
Ministerstwo Zdrowia
media

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie