2 stycznia 2007

Bydgoszcz dnia 03 stycznia 2007 r.

Zarząd Krajowy OZZL

Szanowny Pan

Mecenas Lesław Świstuń

Gorazda, Świstuń, Wątroba,

 

Adwokaci i Radcowie Prawni

Plac Szczepański 8

31- 011 Kraków

Szanowny Panie Mecenasie,

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL i – jak sądzę – wszystkich lekarzy w Polsce, chciałbym Panu serdecznie podziękować za pomoc prawną, którą służył pan dr Czesławowi Misiowi w sprawie o udzielenie czasu wolnego w zamian z pełnione dyżury medyczne.

 

Wyrok jaki – ostatecznie – zapadł w tej sprawie stanowi uwieńczenie 15 letnich starań OZZL o uznanie dyżurów lekarskich za czas pracy i ma charakter przełomowy, bo likwiduje wykluczenie lekarzy z ogólnych uregulowań prawa pracy. Jest pierwszym, tak znaczącym krokiem na drodze do likwidacji „białego niewolnictwa” lekarzy zatrudnionych w publicznej służbie zdrowia w Polsce. Bez pana pomocy czekalibyśmy na ten moment – prawdopodobnie – jeszcze długo.

 

 

W imieniu Zarządu Krajowego OZZL

 

 

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu