14 grudnia 2006

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz 1076) pominęła kilka grup lekarzy

Bydgoszcz dnia 13 grudnia 2006r.

 

Szanowny Pan

Zbigniew Religa

Minister Zdrowia

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz 1076) pominęła kilka grup lekarzy. Są to: stażyści i rezydenci (jako pierwsza grupa) oraz osoby będące właścicielami/współwłaścicielami niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, nie będący pracownikami w tych zakładach, a otrzymujący wynagrodzenie w formie zysku zakładu i osoby, zatrudnione w NZOZ-ach, które podpisały tzw. subkontrakt z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej na podstawie art. 35 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (jako druga grupa).

 

W powszechnym odczuciu pominiętych lekarzy i całego środowiska lekarskiego to wyłącznie z podwyżek jest nieuzasadnione i niesprawiedliwe, łamiące zasadę równości obywateli.

 

W związku z licznymi uwagami zainteresowanych lekarzy, zgłaszanymi do Zarządu Krajowego OZZL, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź Pana Ministra na następujące pytania:

 

 1. Czy Minister Zdrowia zamierza zmienić wskaźnik określający kwotę wynagrodzenia dla lekarzy stażystów (obecnie 1 403 zł) i lekarzy rezydentów (obecnie 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za rok ubiegły) ?
  Przypominamy, że OZZL postuluje aby płaca stażysty wynosiła 1,75 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a płaca rezydenta 2,0 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, co wynosi obecnie ? odpowiednio – ok. 4500 złotych brutto i 5100 zł brutto.
 2. Czy Minister Zdrowia zamierza wystąpić z inicjatywą odpowiedniej nowelizacji ustawy ?podwyżkowej? z dnia 22 lipca br. – tak, aby dodatkowe środki trafiły również do tych lekarzy, którzy zostali pominięci w ustawie ?

W ocenie OZZL pominięcie lekarzy ? właścicieli NZOZ-ów, (którzy nie mają podpisanej ze swoim NZOZ-em umowy o pracę, ale świadczą usługi zdrowotne ubezpieczonym w NFZ jako właściciele) oraz zatrudnionych w NZOZ-ach mających podpisane podkontrakty z SPZOZ na podstawie art. 35a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej jest oczywiście niesprawiedliwe i nie znajduje żadnego merytorycznego uzasadnienia. Osoby pominięte, podobnie jak te, które zostały objęte ustawą działają na rzecz pacjentów ubezpieczonych w NFZ, udzielają świadczeń osobiście i środki na swoje wynagrodzenie pozyskują z kontraktu z NFZ (bezpośrednio lub za pośrednictwem SPZOZ-u). Jeśli by Minister Zdrowia nie przewidywał odpowiedniej nowelizacji ustawy, Zarząd Krajowy OZZL sformułuje odpowiedni wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, wychodząc z założenia, że przepisy ustawy naruszają konstytucyjne prawo równości obywateli.

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel ? przewodniczący Zarządu

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie