8 grudnia 2006

W związku z inicjatywą nowelizacji Konstytucji RP, zgłaszaną zarówno przez PiS, jak i PO, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy apeluje o przegłosowanie takiej zmiany w Konstytucji, która wprowadzi w Polsce ordynację wyborczą do Parlamentu, opartą o jednomandatowe okręgi wyborcze.

List otwarty – do posłów PO i PiS

w sprawie wprowadzenia JOW

Szanowni Państwo,

W związku z inicjatywą nowelizacji Konstytucji RP, zgłaszaną zarówno przez PiS, jak i PO, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy apeluje o przegłosowanie takiej zmiany w Konstytucji, która wprowadzi w Polsce ordynację wyborczą do Parlamentu, opartą o jednomandatowe okręgi wyborcze.

Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych otworzy drogę do przeprowadzenia w naszej Ojczyźnie koniecznych zmian. Tylko taka ordynacja gwarantuje bowiem powstanie trwałej większości rządzącej i sprawne rządzenie krajem przez okres pełnej kadencji. Daje ona również możliwość wymiany elit politycznych, wykluczenia osób skompromitowanych i zwiększenia osobistej odpowiedzialności parlamentarzystów wobec swoich wyborców.

Nie ma bardziej pilnej i koniecznej zmiany w Konstytucji RP niż wprowadzenie nowej ordynacji wyborczej do Sejmu, opartej o jednomandatowe okręgi wyborcze.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Otrzymują:

przewodniczący Klubów Parlamentarnych PiS i PO,

media