1 grudnia 2006

1. Członkowie Zespołu zostali poinformowani o decyzji Prezesa Rady Ministrów o kontynuowaniu prac Zespołu do końca stycznia 2007 r.

2. Zespół ustalił harmonogram dalszych spotkań poświęconych opracowaniu propozycji założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących zasad zatrudniania i wynagradzania w ochronie zdrowia.W tym ustalono, że:

 • kolejne posiedzenie Zespołu odbędzie się w dniach18-20 grudnia 2006 r.,
 • posiedzenie odbywać się będzie podczas sesji wyjazdowej
 • w terminie do 10 grudnia 2006 r. organizacje biorące udział w pracach Zespołu zgłoszą przedstawicieli, którzy wezmą udział w w/w. posiedzeniu.

3. Zespół ustalił, że w terminie do dnia 6 grudnia 2006r. strona społeczna przekaże do Ministerstwa Zdrowia postulaty wraz zewentualnymi propozycjami rozwiązań.

 

4Zespół ustalił, że konieczne jest wydłużenie terminu konsultacji społecznych projektu ustawy o sieci szpitali, do dnia 10stycznia 2007 r.

 

informację przekazała: Olga Bułhak – departament dialogu społecznego MZ

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie