29 listopada 2006

Podsumowanie prac Międzyresortowego Zespołu ds Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia

Jednym z efektów strajków lekarzy w roku 2006 było powołanie Międzyresortowego Zespołu ds Opracowania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia . Zadaniem zespołu miało być opracowanie trwałych zmian w sposobie wynagradzania personelu medycznego w Polsce, a zwłaszcza opracowanie podstaw do trwałego zwiększenia tych wynagrodzeń. Jakie były ustalenia strony społecznej uczestniczącej w pracach zespołu, jak te oczekiwania mają się do obecnej sytuacji i jaka jest odpowiedź rządzących –  przedstawione jest w poniższych załącznikach. Co my na to?

  • Dokument marzeń, czyli propozycje strony społecznej – pobierz pobierz
  • Marzenia a obecna rzeczywistość – pobierz pobierz
  • Odpowiedź rządzących na dokument marzeń – pobierz pobierz