23 września 2006
Bydgoszcz, dnia 09 maja 2001r.

Nr …….

Szan.Pan dr ……..
Przewodniczący Zarządu
Oddziału Terenowego OZZL
Przy ……….

W odpowiedzi na zapytanie Pana Przewodniczącego uprzejmie wyjaśniam, że
§ 5 Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy – po jego zmianie – przewiduje, że Związek zrzesza nie tylko lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, lecz także czerpiących środki utrzymania z pracy wykonywanej na innej podstawie niż stosunek pracy. Istotą tej zmiany – zarejestrowanej przez Sąd – było stworzenie dla lekarzy nie pozostających w stosunku pracy możliwości należenia do OZZL, który zgodnie z brzmieniem § 6 Statutu cele swoje określa szeroko, jako obronę praw, godności i interesów lekarzy oraz przywrócenia zawodowi lekarza statusu zawodu wolnego.

W tym kontekście Związek nasz nie jest zainteresowany w ograniczaniu dostępu lekarzy do członkostwa Związku.

Należy przy tym zauważyć, że lekarze nie pozostający w stosunku pracy, a będący członkami OZZL nie mogą oczywiście korzystać z form ochrony, które przewidziane są w Kodeksie pracy dla pracowników, gdyż ich status zawodowy nie jest regulowany przepisami Kodeksu pracy, mogą natomiast – na zasadzie przepisów o pełnomocnictwie – upoważnić Związek do reprezentowania ich w granicach działań określonych w Statucie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, w szczególności w § § 6 i 7.

Z szacunkiem
Jacek Marczak – radca prawny

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie