29 listopada 2006

VIII Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zwraca się do Pana z apelem o natychmiastowe podjęcie rzeczywistych działań naprawczych w polskiej służbie zdrowia.

 

Szanowny Pan

Jarosław Kaczyński

Prezes Rady Ministrów RP

 

 

Szanowny Panie Premierze,

 

VIII Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zwraca się do Pana z apelem o natychmiastowe podjęcie rzeczywistych działań naprawczych w polskiej służbie zdrowia. Program przyjęty przez rząd jest dalece niewystarczający w stosunku do faktycznych potrzeb i ma charakter bardziej propagandowy niż merytoryczny. Nie przewiduje bowiem rozwiązania najważniejszych problemów polskiej służby zdrowia, jak :

– deficyt środków publicznych, przeznaczanych na opiekę zdrowotną, w stosunku do zakresu świadczeń gwarantowanych przez państwo i zapotrzebowania na te świadczenia,

– wyzysk personelu medycznego i zadłużanie się szpitali, spowodowane niesprawiedliwą wyceną świadczeń zdrowotnych, finansowanych przez publicznego płatnika,

– kolejki chorych, oczekujących na odpowiednie badania lub leczenie, co skazuje wielu Polaków na cierpienia lub śmierć i sprzyja korupcji,

– nieefektywne wydawanie pieniędzy publicznych na opiekę zdrowotną wskutek monopolu NFZ i braku sprawiedliwej konkurencji między świadczeniodawcami.

 

OZZL od lat przedstawia konstruktywne propozycje rozwiązania tych problemów. W ostatnich latach przybrały one postać programu Racjonalnego Systemu Opieki Zdrowotnej, którego założenia poparła b. szeroka koalicja organizacji związanych z ochroną zdrowia i spoza niej. Wzywamy Pana Premiera do pojęcia rozmów z reprezentacją lekarzy w celu opracowania kalendarza wprowadzania postulowanych przez nas – i koniecznych – zmian. Niepodjęcie tych kroków spowoduje, że niepokoje społeczne w ochronie zdrowia w roku przyszłym będą jeszcze większe niż w obecnym.

 

 

Wiceprzewodniczący Zjazdu ? Włodzimierz Grądzki

 

Przewodniczący ZK OZZL ? Krzysztof Bukiel

 

 

Łańsk, k. Olsztyna 25 listopada 2006 r.