14 września 2006

Dalsze dane będą publikowane, w miarę napływania odpowiedzi z instytucji, do których zwrócił się OZZL( jeżeli odpowiedzi napłyną).