17 sierpnia 2006

Dziękujemy za odpowiedź Pana Ministra z dnia 08.08.2006 na nasz list do Pana Premiera z dnia 31 lipca 2006r.

Bydgoszcz dnia 11 sierpnia 2006r.

 

Szanowny Pan

Jarosław Kaczyński
Prezes Rady Ministrów

 

Szanowny Pan

Zbigniew Religa
Minister Zdrowia

 

Szanowny Panie Premierze,

Szanowny Panie Ministrze,

 

Dziękujemy za odpowiedź Pana Ministra z dnia 08.08.2006 na nasz list do Pana Premiera z dnia 31 lipca 2006r.

 

Z przykrością stwierdzamy, że nie takiej odpowiedzi oczekiwaliśmy. Rozróżniamy premiera od ministra zdrowia i zdajemy sobie sprawę z różnicy ich kompetencji i faktycznych możliwości. Sytuacja w ochronie zdrowia jest tak zła, że wymaga decyzji na szczeblu premiera i rządu, nie ministra zdrowia. Dlatego chcieliśmy spotkać się z premierem, nie ministrem zdrowia. Odpowiedź, jaką otrzymaliśmy traktujemy jako odrzucenie propozycji dialogu rządu z lekarzami, reprezentowanymi przez OZZL w sprawach dotyczących koniecznej reformy służby zdrowia w naszym Kraju. Uprzejmie informujemy, że nie zrezygnujemy z nakłonienia Pana Premiera do podjęcia takiego dialogu. Skorzystamy jednak z innych ? niż wysyłanie listów ? sposobów.

 

Przesyłamy wyrazy szacunku

 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

 

Krzysztof Bukiel ? przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie