29 stycznia 2009

Bydgoszcz dnia 28 stycznia 2009r.

List otwarty OZZL
do dyrektorów szpitali w Polsce i menedżerów ochrony zdrowia
-za pośrednictwem prasy i portali medycznych –

PT

Dyrektorzy szpitali w Polsce,

Menedżerowie Ochrony Zdrowia

Szanowni Państwo,

Jak Państwo być może wiedzą, Najwyższa Izba Kontroli odpowiedziała pozytywnie na wniosek OZZL o przeprowadzenie kontroli NFZ w zakresie sposobu i metodologii wyceny świadczeń zdrowotnych, finansowanych przez Fundusz, z uwzględnieniem udziału kosztów pracy lekarzy i innego personelu medycznego w tej wycenie. Brak takiej metody – rzetelnej, uzasadnionej merytorycznie i akceptowanej przez świadczeniodawców –  uniemożliwia wprowadzenie innych potrzebnych działań naprawczych w polskiej służbie zdrowia (jak np. przekształcenie szpitali w spółki handlowe). Jest też źródłem permanentnego konfliktu na różnych poziomach (NFZ- szpitale, szpitale – pracownicy, służba zdrowia – społeczeństwo itp.). Zaniedbanie problemu przez rządzących nie jest – naszym zdaniem – dziełem przypadku. Wręcz przeciwnie, jest ono celowe, bo pozwala na ukrycie wstydliwego faktu: skrajnego niedofinansowania wielu procedur medycznych..

Z tego powodu, decyzja NIK o przeprowadzeniu kontroli w proponowanym przez nas zakresie może stanowić prawdziwy przełom w naprawianiu opieki zdrowotnej w Polsce. Wiążemy z tym wielką nadzieję i nie chcielibyśmy tej szansy zaprzepaścić. Stąd też bierze się nasza obawa czy przedstawiciele NFZ nie zechcą wprowadzić w błąd kontrolerów NIK, licząc na ich niedoświadczenie w tej materii. 

W związku z tym zwracamy się do Państwa z apelem o wystąpienie do NIK z propozycją spotkania przedstawicieli świadczeniodawców (dyrektorów szpitali i innych zakładów opieki zdrowotnej) z kontrolerami NIK w celu przedstawienia problemu (wyceny świadczeń zdrowotnych) od strony świadczeniodawców. Pojawia się rzadka szansa na dyskusję pozbawioną wszelkich politycznych kontekstów, w której jedynie merytoryczne argumenty będą miały znaczenie. Wykorzystajmy tę szansę.  

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie