29 stycznia 2009

Zgodnie z uchwałą ZK OZZL z dnia 16 stycznia br. akcja protestacyjna OZZL przeciwko zaniżaniu przez NFZ cen za świadczenia zdrowotne została rozszerzona na cały kraj. Jednym z elementów tej akcji jest wysyłanie listów do rad społecznych, organów założycielskich szpitali oraz komisji zdrowia odpowiednich samorządów terytorialnych. W listach tych uświadamiamy osoby i instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie szpitali i za zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych na danym terenie, że zaniżanie cen za świadczenia zdrowotne stosowane (od lat) przez NFZ prowadzi wprost do ruiny finansowej szpitali i do ograniczenia dostępu do leczenia. Za te działania NFZ (i władz centralnych) zapłacą – tak czy inaczej – samorządy lokalne i lokalne społeczności. Dlatego wzywamy ich do podjęcia odpowiednich kroków.

 

Listy wysyłają wszystkie organizacje terenowe OZZL do odpowiednich podmiotów.   

Wzory listów znajdują się niżej.

PISMO nr 1do rady spolecznej szpitala.doc PISMO nr 1do rady spolecznej szpitala.doc

PISMO nr 2 do prezydenta miasta starosty, marszalka.doc PISMO nr 2 do prezydenta miasta starosty, marszalka.doc

PISMO nr 3 do komisji zdrowia samorzadu terytorialnego.doc PISMO nr 3 do komisji zdrowia samorzadu terytorialnego.doc

 PISMO nr 4 do rad, sejmikow.doc PISMO nr 4 do rad, sejmikow.doc

Pismo 5  do dyrektora szpitala o rozpoczeciu akcji plakatowo ulotkowej.doc Pismo 5 do dyrektora szpitala o rozpoczeciu akcji plakatowo ulotkowej.doc

Pismo 6 do dyrektora szpitala ze stanowiskiem OZZL w sprawie planu B.doc Pismo 6 do dyrektora szpitala ze stanowiskiem OZZL w sprawie planu B.doc

UWAGA !!!

Wszystkie listy wysyłamy takze do wiadomości mediom!!!
 

Poza tym ZK OZZL wyśle listy w przedmiotowej sprawie do organizacji ogólnokrajowych, skupiających samorządy terytorialne i organizacje pracodawców oraz do parlamentarzystów.