22 września 2006
Bydgoszcz dnia 07 września 2006r.


Komunikat dla prasy

 

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że wystąpił ze skargą do Komisji Europejskiej, że w RP nie są przestrzegane, w odniesieniu do lekarzy, przepisy dyrektyw Unii Europejskiej o czasie pracy Nr 93/104/WE i Nr 2003/88/WE.

Zgodnie z tymi przepisami i wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości tygodniowy czas pracy lekarza w RP nie powinien przekraczać 48 godzin – wraz z dyżurami, których pełnienie powinno zaliczać się do czasu pracy.

Tymczasem lekarze w Polsce, na podstawie art. 32j Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, mogą być zobowiązani (i faktycznie są) do pełnienia dyżurów medycznych, poza normalnym czasem pracy, w ilości do 8 miesięcznie i 2 tygodniowo. Oznacza to między innymi, że lekarz może być zmuszony do nieprzerwanej pracy trwającej ponad 55 godzin (dzień pracy + dyżur + dzień pracy + dyżur + dzień pracy), co faktycznie ma miejsce. Trybunał Konstytucyjny RP uznał takie rozwiązanie za zgodne (!) z konstytucyjnym prawem obywatela do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 66 ust. 1 Konstytucji RP).

Skarga ZK OZZL do Komisji Europejskiej ma na celu wyeliminowanie wspomnianych przepisów o dyżurach medycznych z polskiego porządku prawnego i zakończenie dyskryminacji lekarzy pod względem obowiązkowego czasu pracy.

Czynnikiem, który dodatkowo skłonił OZZL do podjęcia powyższych kroków jest postawa kolejnych rządów RP, które traktują możliwości „dorobienia” przez lekarzy na dyżurach, jako wystarczający powód aby zaniżać płace lekarskie za normalny czas pracy. Włączenie przez GUS płacy za dyżury do kwoty „przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia” lekarzy, kompletnie zniekształca porównanie płac lekarskich z płacami innych zawodów i wywołuje niechętne reakcje społeczne na postulat zwiększenia wynagrodzeń zgłaszany przez lekarzy.

OZZL informuje, że opracował również wzór odpowiedniej skargi do KE kierowanej przez indywidualnego lekarza. Pierwsza taka, indywidualna skarga została już złożona, a OZZL rozpocznie akcję masowego składania skarg przez polskich lekarzy po decyzji Zarządu Krajowego w dniu 08 września 2006. .

Treść skargi ZK OZZL, kopia pisma z KE o przyjęciu skargi, wzór indywidualnej skargi lekarza do KE – znajdują się na stronie internetowej OZZL.

Skarga została złożona w czerwcu br. jednak komunikujemy o tym dopiero teraz, bo czekaliśmy na potwierdzenie przyjęcia pisma, które nadeszło w dniu 05 września br.

Zarząd Krajowy OZZL
Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie