25 stycznia 2010

 

przypominamy tylko te, które odnoszą się do ochrony zdrowia, reszta na stronie:

http://www.sobieski.org.pl/panel/plugins/newsy/files/Komentarz_ISnr53EXPOSEFilipStanilko20100120185343.pdf

 

Zdrowie  

178) Rozbudowa sieci żłobków

179) Przygotowanie ustawy ustrojowej regulującej nowe funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia

180) Poprawa realnej dostępności świadczeń zdrowotnych, skrócenie okresów oczekiwania na porady i zabiegi lekarskie

181) Zrównanie szans na uzyskanie kontraktów publicznych i niepublicznych placówek ochrony zdrowia

182) Podniesienie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do godziwego poziomu. Wzrost wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek, w szczególności wynagrodzeń stażystów i rezydentów. Wzrost wynagrodzeń personelu medycznego

183) Przekształcenie publicznych placówek ochrony zdrowia w spółki prawa handlowego

184) Dokończenie procesu restrukturyzacji publicznych placówek ochrony zdrowia

185) Restrukturyzacja finansowa długów szpitali, które wykonały programy naprawcze i zachowują bieżącą równowagę finansową

186) Restrukturyzacja sieci szpitali

187) Zmiana systemu ubezpieczenia zdrowotnego – podzielenie narodowego funduszu zdrowia na konkurujące ze sobą instytucje

188) Ustalenie cen podstawowych świadczeń zdrowotnych przysługujących ubezpieczonemu

189) Utworzenie urzędu nadzoru ubezpieczeń zdrowotnych

190) Stworzenie możliwości korzystania z dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych

191) Reforma systemu refundacji leków

192) Dokonywanie co kwartał przeglądu listy leków refundowanych

193) Ułatwienie otwierania specjalizacji i uproszczenie zasady ich uzyskiwania

194) Modyfikacja lekarskiego egzaminu podyplomowego (LEP)

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie