11 lipca 2011

 

W związku z uchwaleniem ustawy o działalności leczniczej MInister zdrowia musi –  po raz kolejny – znowelizować swoje rozporządzenie w sprawie płac pracowników zakładów opieki zdrowotnej, które funkcjonują w formie jednostek budżetowych, czyli są elementem tzw. państwowej sfery budżetowej (tej samej, do której zalicza się np sędziów, prokuratorów, oficerów WP i Policji – żeby podać przykłady zawodów porównywalnych do zawodu lekarza).

Po raz kolejny też minister zdrowia ustala obowiązującą bezwzględnie siatkę płac w w/w zakładach. Można w niej przeczytać, ze według rządu niepodległej i demokratycznej RP lekarz specjalista ma mieć płacę zasadniczą w wysokości od 1860 do 3950 zł brutto ! XIX kategoria zaszeregowania . W innym dokumencie, gdzie określono wymagania na poszczególne stanowiska napisano, że lekarz specjalista  musi mieć co najmniej 7 lat stażu w zawodzie i oczywiście ukończoną specjalizację.

 

Warto przy tej okazji zauważyć parę ciekawych faktów. Maksymalna dozwolona płaca zasadnicza lekarza specjalisty jest ponad 2 razy niższa niż płaca zasadnicza pułkownika WP czy np prokuratora okręgowego. Jest też niższa niż zasadnicza płaca porucznika WP czyli odpowiednika naszego rezydenta.Zresztą płaca zasadnicza najlepiej zarabiającego rezydenta jest mniej więcej równa płacy zasadniczej najlepiej wynagradzanego (wg rządu RP) lekarza specjalisty.

 

Kolejne rządy RP tłumaczyły dawniej (gdy służba zdrowia w całości była częścią sfery budżetowej), że są zmuszone ustalać płace lekarzy na tak niskim poziomie, bo budżetu państwa nie stać byłoby aby dobrze wynagrodzić taką „masę” pracowników (ponad 100 tysięcy lekarzy i stomatologów). Jednak teraz ten argument odpada. Lekarzy zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej funkcjonujących jako jednostki budżetowe jest w skali kraju b. mało – może kilkudziesięciu. Na pewno w budzecie starczyloby pieniedzy na ich dobre wynagrodzenia. Dlaczego więc ich płace są ustalone na tak skandlicznie niskim poziomie. Czy rząd naszej niepodległej RP jest ciągle związany Instrukcją NKWD dla ambasad radzieckich w państwach podbitych przez ZSRR nakazujacą aby pracownicy służby zdrowia „tubylczych” narodów otrzymywali niskie pobory? Czy może tylko mentalność naszych ukochanych przywódców pozostała radziecka ?

tresc rozporzadzenia MZ i tabela siatki plac –

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/projekt_wynagodzenia_07072011.pdf

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie