11 lipca 2011

 

W związku z uchwaleniem ustawy o działalności leczniczej MInister zdrowia musi –  po raz kolejny – znowelizować swoje rozporządzenie w sprawie płac pracowników zakładów opieki zdrowotnej, które funkcjonują w formie jednostek budżetowych, czyli są elementem tzw. państwowej sfery budżetowej (tej samej, do której zalicza się np sędziów, prokuratorów, oficerów WP i Policji – żeby podać przykłady zawodów porównywalnych do zawodu lekarza).

Po raz kolejny też minister zdrowia ustala obowiązującą bezwzględnie siatkę płac w w/w zakładach. Można w niej przeczytać, ze według rządu niepodległej i demokratycznej RP lekarz specjalista ma mieć płacę zasadniczą w wysokości od 1860 do 3950 zł brutto ! XIX kategoria zaszeregowania . W innym dokumencie, gdzie określono wymagania na poszczególne stanowiska napisano, że lekarz specjalista  musi mieć co najmniej 7 lat stażu w zawodzie i oczywiście ukończoną specjalizację.

 

Warto przy tej okazji zauważyć parę ciekawych faktów. Maksymalna dozwolona płaca zasadnicza lekarza specjalisty jest ponad 2 razy niższa niż płaca zasadnicza pułkownika WP czy np prokuratora okręgowego. Jest też niższa niż zasadnicza płaca porucznika WP czyli odpowiednika naszego rezydenta.Zresztą płaca zasadnicza najlepiej zarabiającego rezydenta jest mniej więcej równa płacy zasadniczej najlepiej wynagradzanego (wg rządu RP) lekarza specjalisty.

 

Kolejne rządy RP tłumaczyły dawniej (gdy służba zdrowia w całości była częścią sfery budżetowej), że są zmuszone ustalać płace lekarzy na tak niskim poziomie, bo budżetu państwa nie stać byłoby aby dobrze wynagrodzić taką „masę” pracowników (ponad 100 tysięcy lekarzy i stomatologów). Jednak teraz ten argument odpada. Lekarzy zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej funkcjonujących jako jednostki budżetowe jest w skali kraju b. mało – może kilkudziesięciu. Na pewno w budzecie starczyloby pieniedzy na ich dobre wynagrodzenia. Dlaczego więc ich płace są ustalone na tak skandlicznie niskim poziomie. Czy rząd naszej niepodległej RP jest ciągle związany Instrukcją NKWD dla ambasad radzieckich w państwach podbitych przez ZSRR nakazujacą aby pracownicy służby zdrowia „tubylczych” narodów otrzymywali niskie pobory? Czy może tylko mentalność naszych ukochanych przywódców pozostała radziecka ?

tresc rozporzadzenia MZ i tabela siatki plac –

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/projekt_wynagodzenia_07072011.pdf

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie