3 grudnia 2007

PYTANIE:

Pracuję w szpitalu na etacie tzw „radiologicznym” wymiar dzienny czasu pracy 5 godzin. Aktualnie w związku z nowymi regulacjami wchodzącymi od 01.01.2008 pojawił się problem dotyczący pracy w nadgodzinach, na dyżurach. 
Wiadomo, że nie można przekraczać wymiaru czasu pracy w warunkach szkodliwych. Z drugiej strony dotychczas zarówno ja jak i koledzy oprócz pracy w warunkach tzw szkodliwych pracowaliśmy w miejscach gdzie nie ma narażenia na w/w warunki np pełniliśmy dyżury lekarskie na oddziałach niezabiegowych , pracowaliśmy w poradni itp. co wynika z naszej specjalizacji nie będącej stricte radiologią.
Obecnie powstaje pytanie czy od 1 stycznia jest możliwa (poza pracą w określonym dopuszczalnym wymiarze w warunkach tzw szkodliwych w tzw pracowni radiologicznej) praca w nadgodzinach, na dyżurach w tym samym Szpitalu w miejscach gdzie nie ma narażenia na warunki szkodliwe tj np praca na oddziale szpitalnym, na dyżurach w tym oddziale, w poradni w wymiarze łącznym do średnio 48 godzin na tydzień. Jednym słowem czy można łączyć pracę na tzw etacie radiologicznym z pracą w nadgodzinach, na dyżurach w miejscach gdzie nie występują takie narażenia u tego samego pracodawcy do określonego ustawą maks dopuszczalnego wymiaru tygodniowego wymiaru 48 godzin z nadgodzinami.

Lekarz na „etacie radiologicznym”

ODPOWIEDŹ

Szan. Panie Doktorze,
W odpowiedzi na Pańskie pytanie uprzejmie wyjaśniam, co następuje:
 Praca ponad obowiązującą pracownika skróconą normę czasu pracy, a taką jest praca w komórce organizacyjnej (zakładzie, pracowni) radiologii, radioteraopii, medycyny nuklearnej, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.
Z przepisu art. 151 § 2 Kodeksu pracy wynika, że pracowników tam zatrudnionych nie obejmuje przepis zezwalający na zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych w razie szczególnych potrzeb pracodawcy. Wprawdzie  literalnie treść tego przepisu nie jest jednoznaczna, lecz biorąc pod uwagę jego sens i cel, którym jest  zakaz pracy ponad ustaloną normę na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, należy go interpretować w ten sposób, że praca nadliczbowa na innych stanowiskach, bez narażenia na warunki szkodliwe, jest dopuszczalna.
Z szacunkiem                                                 Jacek  Marczak
                                                                      Radca prawny
Inny nieco problem dotyczący lekarzy radiologów i dyżurowania – tutaj http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=147&r=2007&Itemid=154&lang=pl

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie