1 czerwca 2009

ZK OZZL informuje, że trzymał list od UOKiK,  (list tutaj: UOKiK do OZZL.pdf UOKiK do OZZL.pdf  ) w którym Urząd wyjaśnia, iż nie może zająć się sprawą zaniżania cen przez NFZ (za punkt rozliczeniowy JGP w roku 2009), o co wnioskował OZZL, gdyż  nie mieści się to w kompetencjach UOKiK.

Wcześniej UOKiK uznawał, że ma kompetencje do oceny czy NFZ stosuje praktyki monopolistyczne, ale musiał zmienić swoje stanowisko w wyniku wyroku sądu apelacyjnego, który stwierdził, iż NFZ ma prawo ustalać ceny maksymalne za świadczenia zdrowotne na takim poziomie jaki uzna za stosowne, aby się zbilansować. (Sprawa dotyczyła wniosku sprzed paru lat OIL w Krakowie o kontrolę zaniżania przez NFZ cen za świadczenia stomatologiczne, co zostało przez UOKiK uznane za praktyki monopolistyczne).

W ten sposób Sąd Apelacyjny potwierdził, iż zasada wyzysku świadczeniodawców przez NFZ jest zgodna z prawem.

Pozostaje do oceny, czy to prawo jest zgodne z Konstytucją. Stąd nasz wniosek do RPO- patrz:  http://lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=874&r=2009&Itemid=246&lang=pl