26 maja 2009

ZK OZZL wystosował w dniu dzisiejszym list otwarty do RPO. Korzystamy z formuły listu otwartego ze względu na znaczenie spraw, które w nim poruszamy (chcemy aby były one znane publicznie) oraz z tego powodu, ze nasz list zwykły, skierowany do RPO w dniu 15 maja (treść listu tutaj ) nie przyniósł jak dotąd rezultatu .

 

– List otwarty OZZL do Rzecznika Praw Obywatelskich – 

Bydgoszcz  26 maja 2009r.

Zarząd Krajowy OZZL

Pan

Dr Janusz Kochanowski

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Doktorze,

Już za parę dni – jak można się spodziewać – rozpocznie się kolejna nagonka na lekarzy. Stanie się tak dlatego, że lekarze zatrudnieni w jednym z polskich szpitali – w Ciechanowie – nie zgodzili się na bezprawne obniżenie swoich pensji i od 01 czerwca br. przestaną pracować w szpitalu. Lekarze ci nie tylko nie naruszyli prawa, ale stanęli w jego obronie. A jednak to właśnie oni staną się ofiarami kampanii nienawiści, podobnie jak wtedy, gdy trwały lekarskie strajki. Zwykli ludzie nie zdają sobie bowiem sprawy z tego, że naczelną zasadą funkcjonowania służby zdrowia w Polsce jest wyzysk personelu medycznego i każdy sprzeciw wobec tej zasady powoduje prawdziwą katastrofę. 

Wobec tego chcemy publicznie, w liście otwartym, Rzecznikowi Praw Obywatelskich w Polsce zadać następujące pytania:

Czy w stosunku do lekarzy w Polsce obowiązują przepisy prawa pracy?

Czy lekarze w Polsce powinni być karani albo potępiani moralnie za korzystanie z przepisów prawa pracy?

Czy odpowiada idei państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP) taka organizacja systemu opieki zdrowotnej, która nie przewiduje żadnych realnych mechanizmów negocjacyjnych między stronami: płatnik – świadczeniodawca przy ustalaniu cen za refundowane świadczenia zdrowotne i daje płatnikowi (NFZ) prawo do ustalania tych cen na dowolnie niskim poziomie, bez powiązania z rzeczywistymi kosztami świadczeń, ale z możliwościami finansowymi płatnika, po to tylko, aby mógł on się zbilansować ?

Czy odpowiada idei państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP) taka organizacja służby zdrowia, która zakłada, że dla zapewnienia ogółowi społeczeństwa bezpłatnego dostępu do leczenia konieczne jest nałożenie na część tego społeczeństwa – personel medyczny – niewspółmiernie dużych ciężarów (w istocie wyzysk tego personelu) ?

Odpowiedzi na te pytania mogą mieć decydujące znaczenie dla dalszych losów opieki zdrowotnej w Polsce.
Przesyłamy wyrazy szacunku
Zarząd Krajowy OZZL,  Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie