25 maja 2009

Treść uchwały podjętej przez ZK OZZL w dniu 23 maja 2009r

Uchwała nr 2 ZK OZZL  z dnia 23 maja 2009r
w sprawie zarezerwowania środków na pomoc dla lekarzy z Ciechanowa, zwolnionych z pracy 

§ 1. Zarząd Krajowy OZZL postanawia zarezerwować kwotę 1 miliona złotych na ewentualną pomoc materialną dla lekarzy ze Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, zwolnionych z pracy w związku z nieprzyjęciem przez nich nowych warunków wynagradzania – w następstwie jednostronnego zerwania przez dyrektora szpitala porozumienia kończącego spór zbiorowy z września 2007r.

§ 2. Szczegółowe zasady udzielania pomocy zostaną ustalone przez Zarząd Krajowy OZZL po 01 czerwca 2009 roku, gdy zwolnienia z pracy wejdą w życie, po rozeznaniu faktycznych potrzeb w tym względzie.

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL