21 maja 2009

Szanowni Państwo,

W niektórych mediach dziennikarze informują, że od 01 czerwca br. szpital w Ciechanowie może przestać funkcjonować, bo „lekarze złożyli wypowiedzenia z pracy, nie zgadzając się na obniżkę swoich pensji”. Informacja powyższa zawiera istotną nieścisłość i niedopowiedzenie.

Nieścisłością jest, że „lekarze złożyli wypowiedzenia”, bo tak naprawdę – dyrektor wypowiedział pracę lekarzom.

Niedopowiedzeniem jest brak informacji, że zmniejszenie wynagrodzeń lekarskich przez dyrektora szpitala zostało dokonane bezprawnie, bo w następstwie zerwania (przez dyrektora) porozumienia kończącego spór zbiorowy, do czego dyrektor nie miał prawa.

Zdajemy sobie sprawę, że dla pacjentów, którzy mogą na tym konflikcie ucierpieć nie ma znaczenia, kto ponosi za ten incydent winę, ale jest to istotne jeśli chcemy uniknąć  podobnych konfliktów w przyszłości i jeśli chcemy aby i ten konflikt został rozwiązany, najlepiej jeszcze przed 01 czerwca 2009r.

Dlatego prosimy Państwa o uwzględnienie naszych uwag. 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL   

Bydgoszcz 21 maja 2009r.