16 maja 2009

ZK OZZL informuje, że w dniu 15 maja 2009r zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o pomoc w rozwiązaniu konfliktu w szpitalu w Ciechanowie i o interwencję w związku z łamaniem praw pracowniczych lekarzy w Ciechanowie.

ZK OZZL zwrócił też uwagę Rzecznika, że konflikt w Ciechanowie ma znacznie szerszy wymiar niż to się może wydawać. Jest bowiem skutkiem podstawowej zasady ustrojowej polskiej służby zdrowia: nieskrępowanego wyzysku „z góry w dół”. Taka organizacja państwa, która zakłada, że dla zapewnienia społeczeństwu pewnych dóbr (opieki zdrowotnej) konieczne jest nałożenie niewspółmiernie dużych ciężarów (wyzysk) na określoną część tego społeczeństwa (personel medyczny) i narażenie jej na agresję i nienawiść ze strony pozostałych obywateli w przypadku przeciwstawienia się tym niesprawiedliwym ciężarom – jest niezgodna z konstytucyjną zasadą państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP). 
ZK OZZL liczy na to, że Rzecznik zajmie się także tym problemem – niezgodności z Konstytucją zasad funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Treść listu tutaj: ZK OZZL do RPO 15 maja 2009r.doc ZK OZZL do RPO 15 maja 2009r.doc

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL