16 sierpnia 2017

 

 

Przypominamy, że ZK OZZL zwrócił się w dniu 26 czerwca br z pismem do Ministra Zdrowia, w którym apeluje o podjęcie działań mających na celu taką zmianę przepisów regulujących funkcjonowanie transportu sanitarnego, która spowoduje, że nie będzie dochodziło do sytuacji mających miejsce obecnie i polegających na niemożności skorzystnia z transportu karetkami pogotowia ratunkowego chorych szpitlanych wymagających nagłego przewozu sanitarnego.  Informacja w sprawie tego pisma – na stronie:   http://ozzl.org.pl/index.php/13708-komunikat-do-mediow-w-sprawie-listu-zk-ozzl-do-mz-dotyczacego-przepisow-o-transporcie-sanitarnym-ktore-narazaja-zdrowie-i-zycie-pacjentow 

 

ZK OZZL otrzymał właśnie odpowiedź z MZ w tej sprawie. Odpowiedź tę zamieszczamy – tutaj