21 lutego 2012

Przedstawiamy wzór recepty, jaki został opracowany przez OZZL i zaakceptowany przez POL.

Wzór ten zostanie przedstawiony dzisiaj ministrowi zdrowia na spotkaniu, jakie odbędzie się w ministerstwie.

W razie niespełnienia postulatów lekarzy dotyczących sposobu wypisywania recept – Porozumienie Organizacji Lekarskich ma zamiar upowszechnić i rozprowadzić nowy wzór recepty wśród lekarzy do stosowania w miejsce dotychczasowych recept.

Wzór recepty – TUTAJ