24 listopada 2020

 

W czasie ostatniego posiedzenia  (w dniu 20 listopada 2020) ZK OZZL przyjął  APEL do organizacji terenowych OZZL aby występowały do dyrekcji swoich szpitali z wnioskiem o przyznanie wszystkim lekarzom szpitala dodatku 100% do dotychczasowego wynagrodzenia za pracę w postaci udzielania świadczeń zdrowotnych „osobom chorym na COVID-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2″

 

poniżej przedstawiamy odpowiedni wzór pisma w tej sprawie – wzór poniżej oraz w wordzie tutaj

 

 

Wzór pisma OT OZZL do dyrekcji szpitala

o wypłatę 100% dodatku dla lekarzy za pracę przy zwalczaniu epidemii.

…………. Dnia ………. 2020 r

Zarząd

Organizacji Terenowej OZZL

w……………

Dyrekcja szpitala w …….

Szanowni Państwo,

W związku z przyjęciem przez Sejm RP i podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy z dnia 28 października 2020 r. ozmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­­‑19, na podstawie art. 20 tej ustawy wprowadzającej przepis, że „W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracownikom podmiotów leczniczych, osobom wykonującym zawody medyczne oraz osobom, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, którzy (…) uczestniczą w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przysługuje comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w kwocie 100% kwoty miesięcznego wynagrodzenia wynikającej z umowy o pracę albo innej umowy, na podstawie której praca jest wykonywana” – działając w imieniu lekarzy niniejszego szpitala, którzy codziennie udzielają świadczeń zdrowotnych osobom zakażonym, podejrzanym o zakażenie lub chorym z powodu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 – wnosimy o przyznanie wszystkim lekarzom szpitala dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 100% ich dotychczasowego wynagrodzenia.

Zarząd OT OZZL w ……..

…………. – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie