16 grudnia 2009

Przypominamy, że w dniu 26 listopada br. ZK OZZL wysłał listy do wszystkich wojewodów w sprawie „strajku służby zdrowia”, organizowanego przez NFZ i rząd.  Treść listu tutaj:

http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12255;listy-zk-ozzl-do-wojewodow-w-sprawie-qstrajkuq-suby-zdrowia-&catid=56;aktualnoci&Itemid=2

 

Otrzymaliśmy już wcześniej list od wojewody Warmińsko -Mazurskiego – tutaj: http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12265;wojewoda-warmisko-mazurski-odpowiedzia-na-nasz-list-z-26-listopada&catid=56;aktualnoci&Itemid=2

 

W ostatnich dniach otrzymaliśmy odpowiedź od wojewody Świętokrzyskiego, gdzie znalazło się wiele ciekawych i – wręcz – odkrywczych stwierdzeń. List od wojewody tutaj: