3 stycznia 2022

 

Zarząd ustalił daty posiedzeń ZK OZZL i Prezydium ZK OZZL w pierwszej połowie roku 2022. Są one następujące:

 

21 stycznia,

 

18 lutego,

 

18 marca,

 

08 kwietnia,

 

20 maja,

 

10 czerwca,

 

 

Posiedzenie Prezydium 15 lipca 2022