24 czerwca 2019

 

Terminy posiedzeń ZK OZZL w drugim półroczu 2019:

 

19 lipca – posiedzenie Prezydium ZK OZZL,

następnie posiedzenia ZK OZZL:

20 września,

18 października – w dokładnie 28 rocznicę rejestracji OZZL,

15 listopada,

13 grudnia