5 lutego 2013

Region Dolnośląski
Przewodniczący – Wojciech Sulka

ul. Jęczmienna 27/1, Wrocław
tel./fax. 71 7913066