22 sierpnia 2015

 

Jesteśmy tuż przed wyborami i poszcególne partie przedstawiają różne obietnice dotyczące ochrony zdrowia. Osoby, które śledzą losy systemu publicznej ochrony zdrowia od lat widzą, jak politycy kręcą się w kółko, chwytając się to jednej, to drugiej koncepcji, w zależności od tego co w danej chwili jest „modne”. Dla przypomnienia – przedstawiam sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli OZZL z reprezetntanami SLD oraz z konferencji SLD dotyczącej proponowanych zmian w ochronie zdrowia. Sprawa dotyczy roku 2001.

 

K. Bukiel

 

sprawozdanie – tutaj