26 maja 2017

 

Bydgoszcz 26 maja 2017r.

                                              

Komunikat do mediów

Jako Porozumienie Zawodów Medycznych (PZM), najbardziej reprezentatywne przedstawicielstwo pracowników ochrony zdrowia w Polsce, informujemy, że w dniu dzisiejszym zwróciliśmy się z pismem do  przewodniczących wszystkich klubów i kół poselskich. Ma to związek z obywatelskim projektem ustawy o warunkach zatrudnienia w ochronie zdrowia, który został niedawno (15 maja br.) złożony do Sejmu RP wraz z ćwierć milionem podpisów.  W ciągu trzech miesięcy od tej daty musi się odbyć pierwsze czytanie ustawy w Sejmie.

W związku z tym zwróciliśmy się do wszystkich klubów i kół poselskich z prośbą o spotkanie z przedstawicielami Porozumienia Zawodów Medycznych, w czasie których przedstawimy argumenty na rzecz przyjęcia przez Sejm naszego projektu.

Proponowana przez nas ustawa wprowadza minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych grup pracowników medycznych i jej zadaniem jest zerwanie z dotychczasową polityką kolejnych rządów III RP, która dyskryminowała pod względem wynagrodzenia pracowników służby zdrowia, a przez to – pośrednio – uderzała w polskich pacjentów. Nasza ustawa jest kontrpropozycją do ustawy Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, która – de facto – utrwala obecną biedę w ochronie zdrowia. Obecny rząd, pod  tym względem – mimo przedwyborczych obietnic – kontynuuje praktykę poprzednich rządów.  Kłamie ten, kto mówi, że dba o chorego, a jednocześnie nie szanuje tych, którzy chorym służą.     

Zdrowie obywateli jest tą sprawą, która powinna być poza wszelkimi partyjnymi sporami, a o przyjętych rozwiązaniach powinny decydować wyłącznie merytoryczne czynniki. Zwracając się do wszystkich klubów i kół poselskich kierujemy się tym właśnie przekonaniem. Mamy nadzieję, że politycy pozytywnie odpowiedzą na nasz wniosek o dialog i porozumienie.

W imieniu Porozumienia Zawodów Medycznych

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

w porozumieniu z:

Tomaszem Dybkiem – pełnomocnikiem komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia ,

 

 

Organizacje zawodowe zrzeszone w Porozumieniu Zawodów Medycznych:

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii,  

Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych  Radioterapii,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii,

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego,

Krajowy Związek Zawodowy  Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapia,

Związek Zawodowy  Techników Farmaceutycznych,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów,

Polski Związek Logopedów,

Protest Dietetyków – stowarzyszenie zwykłe,

Związek Zawodowy Lekarzy MSW

 

 

Treść listu do przewodniczących Kół i Klubów Poselskich – PONIŻEJ:

Opole/ Warszawa 26 maja 2017r.

                                                                                                          Do Przewodniczących

wszystkich klubów i kół poselskich

Szanowni Państwo, 

Zwracamy się do Państwa jako Porozumienie Zawodów Medycznych, największa reprezentacja pracowników ochrony zdrowia w Polsce, skupiająca wszystkie związki zawodowe poszczególnych zawodów medycznych oraz szereg innych organizacji.

Z pewnością mają Państwo świadomość złej sytuacji w publicznej ochronie zdrowia. Główną tego przyczyną są niskie nakłady na lecznictwo, najmniejsze w krajach europejskich, liczone odsetkiem PKB lub nakładami na głowę obywatela. Jednym z trwałych skutków tego niedofinansowania są niskie wynagrodzenia personelu medycznego (zatrudnionego na podstawie umowy o pracę). Należą one do najniższych w gospodarce. Tak było w okresie PRL, tak jest – od prawie 30 lat – w wolnej Polsce. A przecież wymagania stawiane personelowi medycznemu są szczególne. Większość pracowników to osoby z wyższym wykształceniem, często z dodatkowymi specjalizacjami, uzupełniające swoje umiejętności przez całe zawodowe życie. Od wszystkich, niezależnie od wykształcenia, oczekuje się szczególnych cech charakteru: życzliwości, empatii, cierpliwości, gotowości do poświęceń. Tym wysokim wymaganiom  nie odpowiadają jednak wynagrodzenia. Dzisiaj młody lekarz, doświadczony ratownik, pielęgniarka, technik medyczny, psycholog kliniczny, fizjoterapeuta …  mają pensję niższą niż kasjer w hipermarkecie albo sprzątaczka w banku. Skutkiem tego jest wielki niedobór pracowników medycznych, którzy porzucają swój zawód lub emigrują w celach zarobkowych. Ci, co zostali muszą pracować ponad wszelkie normy aby wyżywić swoje rodziny. Nie łudźmy się, że zapewnią pomoc medyczną na odpowiednim poziomie, że będą uśmiechnięci, życzliwi, empatyczni, skłonni do poświęcenia, że będą mieli czas i siłę aby stale się dokształcać. Jest oczywiste, że niesprawiedliwie niskie wynagrodzenia personelu medycznego uderzają  – ostatecznie – w pacjenta. Kłamie ten, kto mówi, że dba o chorego, a jednocześnie nie szanuje tych, którzy chorym służą. 

W ostatnich dniach Rząd przyjął projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne … przedstawiony przez Ministra Zdrowia. Ustawa ta – według zapewnień ministra – ma naprawić krzywdę, jakiej doświadczają pracownicy służby zdrowia od lat i w sposób zasadniczy poprawić ich płace. W rzeczywistości jednak stanowi ona utrwalenie obecnego stanu i nie zmienia statusu materialnego personelu medycznego. My – pracownicy służby zdrowia – nie możemy się zgodzić na dalszą dyskryminację naszych zawodów. Chcemy służyć polskim pacjentom, chcemy pracować i leczyć w Polsce. Dlatego napisaliśmy własny, obywatelski projekt ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia, który jest kontrpropozycją do w/w projektu rządowego. Zebraliśmy pod nim niemal ćwierć miliona podpisów i w dniu 15 maja br. przekazaliśmy te podpisy Marszałkowi Sejmu. Zgodnie z prawem Sejm jest zobowiązany zająć się projektem w ciągu 3 miesięcy. Mamy nadzieję, że posłowie nie odrzucą obywatelskiego projektu i stanie się on – obok w/w projektu rządowego podstawą do merytorycznej dyskusji w Parlamencie o tym jak powinni być wynagradzani pracownicy ochrony zdrowia w Polsce.

Zdrowie obywateli jest z pewnością tą sprawą, która powinna być poza wszelkimi partyjnymi sporami, a o przyjętych rozwiązaniach powinny decydować wyłącznie merytoryczne czynniki. Kierując się taką nadzieją zwracamy się do Państwa, przewodniczących wszystkich klubów i kół poselskich z prośbą o spotkania z przedstawicielami naszego Porozumienia, w czasie których przedstawimy nasze stanowisko i spróbujemy przekonać Państwa i posłów Waszych klubów i kół poselskich o konieczności docenienia pracy pracowników służby zdrowia – wreszcie, po niemal 30 latach czekania na to w wolnej Polsce. 

W imieniu Porozumienia Zawodów Medycznych

 

Tomasz Dybek – pełnomocnik komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia ,

 

Otrzymują:

Ryszard Terlecki – przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość

Sławomir Neumann – przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska

Paweł Kukiz – przewodniczący Klubu Poselskiego Kukiz’15

Katarzyna Lubnauer – przewodnicząca Klubu Poselskiego  Nowoczesna

Władysław Kosiniak-Kamysz  – przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego

Jacek Protasiewicz – przewodniczący Koła Poselskiego Unii Europejskich Demokratów

Anna Maria Siarkowska – przewodnicząca Koła Poselskiego  Republikanie

Kornel Morawiecki – przewodniczący Koła Poselskiego Wolni i Solidarni