4 października 2010

 

Oświadczenie przewodniczącego REgionu Ziemi Lubelskiej OZZL – tutaj