4 maja 2015

 

Bydgoszcz dnia 04 maja 2015r.

Oświadczenie

w sprawie wyborów prezydenckich

 

 

W związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, Zarząd Krajowy OZZL wzywa wszystkich lekarzy do udziału w wyborach.

Wiele dziedzin życia w naszym kraju wymaga naprawy. Należy do nich niewątpliwie ochrona zdrowia.

Wybór osób tworzących prawo jest zatem niezwykle ważny. Nie biorąc udziału w wyborach  rezygnujemy z wpływu na nasz los.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu