15 kwietnia 2019

 

Bydgoszcz dnia 15 kwietnia 2019r

 

Oświadczenie

 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wyraża poparcie dla nauczycieli walczących o godne warunki pracy i płacy. Zawód nauczyciela zasługuje na szacunek i uznanie całego społeczeństwa, w tym także rządzących. Wyrazem tego szacunku powinny być również odpowiednie warunki pracy i godne wynagrodzenie. „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, a chowanie to w niemałej mierze zależy od kondycji zawodu nauczyciela, również tej – materialnej.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu