3 grudnia 2018

 

Bydgoszcz dnia 3 grudnia 2018r

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie połączenia trzech szpitali klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zdecydowanie protestuje przeciwko projektowi połączenia trzech szpitali klinicznych podległych Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu (WUM): Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus przy ul. W. Lindleya, Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Żwirki i Wigury, oraz Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. S. Banacha.

Zasadniczym, jeżeli nie jedynym, celem tego połączenia, jest – w naszej ocenie – ukrycie faktycznego bankructwa Dziecięcego Szpitala Klinicznego (DSK) poprzez rozłożenie jego ogromnego zadłużenia na wszystkie trzy w/w szpitale. Pozwoli to na ukrycie przyczyn które doprowadziły DSK do tego stanu. Przy okazji jednak doprowadzi do pogorszenia sytuacji pozostałych szpitali, w tym zwłaszcza Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, który od wielu lat realizuje z powodzeniem program naprawczy, oceniany wysoko przez wszystkich ekspertów. Niewątpliwym efektem będzie pogorszenie dostępności i jakości świadczeń udzielanych przez ten szpital nie tylko mieszkańcom Warszawy ale – w wielu przypadkach – pacjentom z całego kraju. Istnieje też realna obawa, że władze WUM – dla uzyskania doraźnych korzyści finansowych – mogą doprowadzić do faktycznej likwidacji niektórych części szpitala, mających – poza wszystkim – również walor historyczny i zabytkowy. Smutnym paradoksem będzie fakt, że stanie się to w 100 lecie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Najgorsze zaś jest to, że te desperackie kroki i tak nie uratują sytuacji Dziecięcego Szpitala Klinicznego, a jedynie odłożą w czasie podjęcie realnych działań naprawczych.  

Wbrew pozorom przedstawiony wyżej problem nie ma charakteru lokalnego ale jest ilustracją kryzysu w całej publicznej ochronie zdrowia i nieudolności w jego przezwyciężaniu. Mamy tutaj bowiem do czynienia z przykładami zaniżonej refundacji świadczeń zdrowotnych ze strony NFZ, niektórych w stopniu skrajnym, (jak wysokospecjalistycznych świadczeń pediatrycznych), z niegospodarnością i brakiem odpowiedzialności dla uzyskania doraźnych, również propagandowych korzyści, z nieuwzględnieniem szczególnego charakteru szpitali klinicznych i ich podwójnej (usługowej i dydaktycznej) roli. Winę za ten stan ponoszą również, a może – przede wszystkim, rządzący, którzy są odpowiedzialni za stworzenie warunków finansowych w jakich działają szpitale kliniczne i uczelnie medyczne w Polsce oraz cała publiczna ochrona zdrowia. Dlatego, w ocenie ZK OZZL, problem zadłużenia szpitali klinicznych WUM powinien zostać rozwiązany przy pomocy – również finansowej – Rządu i powinien stać się przyczynkiem do podjęcia zmian o charakterze systemowym dotyczącym funkcjonowania szpitali klinicznych i uczelni medycznych w Polsce. Zarząd Krajowy OZZL wzywa Rząd i Premiera RP do podjęcia tych działań.

Informujemy, że jutro -we wtorek 4 grudnia o godzinie 12 przed szpitalem Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya w Warszawie odbędzie się pikieta jego pracowników i OZZL w obronie szpitala i w proteście przeciwko łączeniu Szpitali Klinicznych WUM.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

Do wiadomości:

– Rektor WUM,

– Prezes Rady Ministrów

– Minister Zdrowia

– media

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie