2 marca 2014

Przypominamy, że Zarząd Krajowy OZZLwrócił się w dniu 28 stycznia br. z pismami do Prezesa Rady Ministrów RP oraz do Prokuratora Generalnego RP o to aby wystąpili Oni z wnioskiem do Szefa CBA o niezwłoczne podjęcie czynności zmierzających do zapobieżenia i wykrycia – ewentualnie już popełnionych – przestępstw przy wycenie i sprzedaży udziałów we wszystkich spółkach samorządowych prowadzących szpitalną działalność leczniczą w Polsce czyli o objęcie stałym nadzorem CBA wszystkich w/w transakcji w naszym kraju.

 

ZK OZZL otrzymał właśnie odpowiedź Prokuratora Generalnego na nasze pismo.

 

Odpowiedź – tutaj 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie