8 marca 2012

 

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia ukazała się odpowiedź prezesa NFZ na pismo – wniosek ZK OZZL o wykreślenie z treści umów podpisywanych przez Fundusz ze świadczeniodawcami zapisów o tzw. karach umownych.
link do odpowiedzi Prezesa: