11 lipca 2020

NRL na swojej stronie internetowej przedstawiła propozycje zmian w KK.https://nil.org.pl/aktualnosci/4941-zalozenia-do-nowelizacji-kodeksu-karnego 

 

 

Jak nietrudno zauważyć, propozycj te idą w tym samym kierunku  który zaproponował OZZL w liście do MZ, MS oraz premiera RP:  (http://ozzl.org.pl/aktualnosci/13987-osoby-popelniajacy-blad-medyczny-nie-moga-byc-traktowani-jak-ci-co-dokonuja-rozboju-lub-pobicia-pismo-zk-ozzl-do-premiera-ms-i-mz-c ) czyli w kierunku „odrębnego potraktowania przez przepisy kodeksu karnego czynów wynikających z błędów medycznych i ich skutków”.

 

Brawo NRL. Takie zmiany mają sens, 

 

K. B.