21 września 2015

 

 

NIK postuluje aby prawo do odpoczynku było przypisane do pracownika i uwzględniało łączny czas wykonywania obowiązków u jednego pracodawcy, niezależnie od formy zawartych umów.

Informacja na temat raportu NIK – m. innymi na stronie MP: http://www.mp.pl/kurier/127714